Nagpapautang na No Collateral: Your Easy Way Out!

Nasubukan mo na bang pag-apply ng loan pero hindi ka maapru-aprubahan dahil wala kang maipresintang collateral? Good news! Ngayon, may mga lending companies na nagpapautang no collateral. Oo! Makakahiram ka na ng pera para sa pangangailangan mo at ng iyong pamilya nang hindi na kinakailangan pa ng collateral. Ito nga ay maaari mo nang maituring na ‘easy way out’ mo sa mga financial problems mo. Pero hindi naman ibig sabihin nito ay agad-agad, makakakuha ka nan g pera. Siyempre naman, subject for background check at approval pa rin naman. Ang kainaman lang nito ay hindi mo na kinakailangan pa ng titulo ng bahay o ng or/cr ng sasakyan na kadalasang hinihingi bilang collateral para makautang ka.

Mga dapat malaman tungkol sa nagpapautang no collateral

Bagama’t nabanggit nan a hindi mo na kailangan pa ng collateral kapag ikaw ay sumubok mag-apply ng loan, huwag basta-basta papasok sa ganitong transaksyon nang hindi mo alam ang mahahalagang importansyon tungkol dito. Ang mga nagpapautang no collateral o no collateral loans ay tinatawag ding ‘insecure loans.’ Ito ay mas maikling proseso kumpara sa mga collateral loans. Ito ay sa kadahilanang wala namang pag-aari o assets na dapat suriin at i-appraise. Kinakailangan lamang na ikaw ay eligible na humiram ng pera at makapagpapakita ka ng mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay may kakayahang magbayad.

Kung first time mong susubok sa nagpapautang no collateral, importanteng alam mo na dito sa Pilipinas, kadalasan, ang cash loans with no collateral ay may mas mataas na interest rates. At ang katotohanan dito ay, habang dumarami ang mga organisasyon o kumpanyang nagpapautang, nagiging mas competitive din ang interest rates. Ang interes ay depende pa rin sa kung gaano katagal mo babayaran ang iyong inutang. Siyempre, the shorter ang loan term mo, the lower you interest rate!  Sa katunayan, maaari pa ngang maging bumamaba ang interest ng loan mo sa hanggang0.8% kung shorter lang ang term ng loan mo.

Hindi rin pare-pareho ang halaga ng perang maaaring mahiram. Sa mga nagpapautang no collateral, ang mga halagang maaari nilang ipautang ay mula P5,000 hanggang P50,000, depende sa kakayan mong magbayad at mga dokumentong maipapakita mo bilang pruweba ng pagkatao at kakayan mo sa pagbabayad.

Mga institutsyong nagpapautang ng walang collateral

Kung naghahanap ka ng mga kumpanyang mauutangan mo, laging tatandaang hindi lahat ng mga makikita mong lending firms ay legit. Siguraduhing rehistrado sa Securities and Exchange Commission (SEC) ang mga kumpanyang lalapitan. Kadalasan, ang proseso sa loan application san mga kumpanyang ito ay inaabot lamang ng isang araw. Ang approval ay depende sa uri ng non-collateral loan na ina-apply-an mo. Binabase rin ng mga nagpapautang ng walang collateral ang kanilang pag-apruba at halaga ng ipinapautang sa stabilidad ng trabaho ng aplikante, maging ng pagiging regular ng suweldong pumapasok sa kaniya.

Isa pang legit na nagpapautang no collateral ang mga tradisyonal na bangko. Maaari ka ring mag-apply ng personal loan ditto pero kadalasan, kakailanganin mo ng bank account mula sa bangkong inuutangan mo. Maliban pa sa pagkakaroon ng bank account, mahigpit din ang banko sa pagsusuri o pagtsi-check ng credit background mo. Importanteng malaman na kung wala kang credit history at walaka ring bank account sa bangkong inuutangan, malaki ang posibilidad na hindi maaprubahan ang loan mo.

Mga proseso sa pag-a-apply at dapat isumite para makautang

Hindi man kailangan ang collateral, hindi rin naman ganoong kadali ang pag-utang. May mga tinatawag na ‘basic requirements’ katulad ng:

  1. Valid government-issued IDS  tulad ng TIN ID, deiver’s license, Passport, NBI Clearance at UMID
  2. Proof of income tulad ng certificate of employment, proof of remittance o bank statement, payslip at income tax return (ITR)
  3. Proof of billing tulad ng bill ng kuryente, credit card, Maynilad, DSL o broadband o cable

Karaniwang proseso ang pagpunta sa opisina ng nagpapautang at ang pagsagot sa application form. Kakailanganin mo ring mag-sumite ng mga dokumento at maghintay ng ilang araw habang sinusuri ang mga ipinasa mong requirements. May ilan ding mga nagpapautang na nagpupunta sa bahay o opisina ng aplikante upang beripikahin ang mga impormasyong ibinigay o isinulat niya sa kaniyang application form. Kapag na-aprubahan na ang loan mo, normal na sa proseso ang pagpunta sa opisina ng nagpapautang at personal na pagkuha ng tseke.

Online loan application

Usong-uso rin dito sa Pilipias ang mga nagpapautang no collateral online. Sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng online lending company at pag-sign up, makakapag-apply ka na ng loan nang hindi na kinakailangan pang bumisita sa opisina. Kakailanganin mo rin mag-upload ng malinaw na letrato ng mga dokumentong hihingin sa iyo bilang requirements. Sa kaparehong araw ng application mo, makakatanggap ka ng tawag o email tungkol sa pinal na estado ng iyong loan application. Kapag aprubado na ang loan na ina-applyan, ipadadala na sa bank account mo ang halaga ng approved loan mo.

Paano ka ma-aaprubahan sa no collateral na utang

Hindi lahat ng nag-a-apply ng no collateral loan ay naa-aprubahan. Sa katunayan. Narito ang ilang mga basehan ng approval ng loan ng isang tao:

  1. Maganda ang credit standing – hindi man ito ang nag-iisang basehan ng mga nagpapautang ng walang collateral, ginagamit din ang credit report ng isang tao para suriin ang kakayaan niyang magbayad.
  2. May regular na trabaho o suweldo – Ito ay natural lamang na basehan, hindi ba? Gusto lang makasiguro ng kumpanyang inuutangan mo kung may kakayahan kang makabayad ng tuloy-tuloy at regular.

Bagama’t inaalam ang monthly income ng aplikante, hindi binabase ng mga kumpanyang nagpapautang no collateral ang kanilang desisyon kung magkano ang ipapautang, hindi ito pangunahing basehan. Depende it sa kakahang magbayad ng umuutang.  Kaya naman importanteng kumpleto ang dokumento mo kapag ikaw ay sumubok mag-apply ng loan online man iyan o sa bibisitahing kumpanya.

Kung hindi ka pa nakakasubok umutang, wala namang masama kung mag-a-apply. Kailangan lang na magbayad ng tama at sa eksaktong panahon ng pagbabayad. Importante rin ang pagsusumite ng mga dokumentong tama ang nilalaman. Ang ibig sabihin, magpasa ng mga papeles na totoo lamang ang impormasyong nilalalaman. At pagdating naman sa halaga ng perang uutangin, kahit pa malaki ang approvded loan mo, maaari ka namang maging tapat sa nagpapautang na hindi naman kinakailangan ng malaking-malaking halaga. Maging tapat ka sa halaga lamang na kaya mong

Gaano kapaki-pakinabang ang artikulong ito?