Piggery Business in the Philippines: Gabay sa Pag-Aalaga ng Baboy Bilang Negosyo

5 / 5 ( 1 vote ) Ang pag-aalaga ng baboy ay nangangailangan ng tamang tirahan, pakain, at alagang pangkalusugan. Kumpara sa ibang alagang hayop, ang baboy ay isang low-maintenance na livestock. Hindi sila mapili sa pagkain at kayang mamuhay kahit sa maliit na kulungan. Hangga’t mayroon silang pagkain, tirahan, at basic veterinary needs, lalaki … Ipagpatuloy ang pagbabasa Piggery Business in the Philippines: Gabay sa Pag-Aalaga ng Baboy Bilang Negosyo